اسم حروف ابجد  نام پسران پادشاهی در زمان قدیم بود که نام پسران او: ابجد . هوز .حطی . کلمن . سعفص . قرشت . ثخذ . ضظغ  بوده است.


ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ غ ض ظ ذ معانی کلمات حروف ابجد

ابجد = بدان
هوز = دریاب
حطی = نیک فهم کن
کلمن=  نگهدار
سعفص = فرومگذار
قرشت = دانا باش
ثخذ = واقف باش
ضظغ = از پیش بدان
بزرگان علم حروف، حروف را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند از جمله ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابتث کبیر،ابتث صغیر    
ابجد بر دو قسم است:
الف: ابجد کبیر 
ب: ابجد صغیر

 

ح

8

ز

7

و

6

ه

5

د

4

ج

3

ب

2

ا

1

ابجد کبیر

ص

90

ف

80

ع

70

س

60

ن

50

م

40

ل

30

ک

20

ی

10

ط

9

غ

1000

ظ

900

ض

800

ذ

700

خ

600

ث

500

ت

400

ش

300

ر

200

ق

100

 

ح

8

ز

7

و

6

ه

5

د

4

ج

3

ب

2

ا

1

ابجد صغیر

ص

6

ف

8

ع

10

س

ساقط

ن

2

م

4

ل

6

ک

8

ی

10

ط

9

غ

4

ظ

ساقط

ض

8

ذ

4

خ

ساقط

ث

8

ت

4

ش

ساقط

ر

8

ق

4

 

دعای جلب محبت نوشتنی برای طبع آتشی / ناری /

دعای نوشتنی و خوردنی جهت فراموشی و جدایی دو حرام

دعای نوشتنی بازگشت و احضار ، معشوق ، خواستگار ، گمشده

ابجد ,حروف ,  ,پسران ,بدانبزرگان ,حروف، ,نام پسران ,مختلفی تقسیم ,تقسیم کرده ,اشکال مختلفی ,کرده اند

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

لبخند می زنم آرایشی و بهداشتی عمر طراحی و اجرای دکوراسیون منزل edrys فروشگاه فخیمی تبریز،بازار مرکزی ابزار،پلاک 31 ؛؛04132816116 بانوی طبیعت پارس ناز پنگوئن خانم :) احمد یوسفی